anchor 4

  • foto
    Sala wyposażona jest w 7 stanowisk komputerowych konfiguracji

    Nałożenie słuchawek i odizolowanie się od reszty teamu, może znacznie utrudniać Twoim współpracownikom komunikowanie się z Tobą. Przeciwnicy słuchania muzyki w pracy uważają, że ma ona negatywny wpływ na pracę zespołową. Co więcej, badania psychologiczne dowodzą, że niektórzy programiści, dzięki słuchaniu muzyki potrafią znacznie szybciej pracować, a także łatwiej przychodzi im rozwiązywanie pojawiających się problemów. W takiej.

    Added: 2017-05-17 | Category: Oto Link master | Comments: 0